Cukupkah?

Manusia,
cukupkah sekadar menjadi manusia?

Muslim,
cukupkah sekadar menjadi muslim?

Mukmin,
cukupkah sekadar menjadi mukmin?

Manusia, Muslim dan Mukmin wajib meningkatkan tahap keimanan dan takwa.
Semakin meningkat tahap ketakwaan orang itu, tandanya dia mencari keredhaan Allah SWT dan mencari rahmat Allah SWT.

Orang yang mendapat rahmat Allah SWT, orang itu bahagia di akhirat kelak.

Solusi Isu #36 m/s 8